Close

Dịch vụ công nghệ thông tin

ASIAITEK NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET VÀ CNTT

Được thành lập từ năm 2007 bởi các thành viên có nhiều năm kinh nghiệm chuyên ngành.

Sản phẩm & Dịch vụ

Dịch vụ trực tuyến

Internet, DataCenter, VoIP-Cloudfone, giải pháp ảo hoá hạ tầng điện toán đám mây (IaaS) và bản quyền phần mềm.

Thương mại điện tử

Cung cấp các giải pháp về Thương mại điện tử: B2C, C2C, B2B2C…

Chứng chỉ số SSL

Bảo vệ website và khách truy cập tránh khỏi sự xâm nhập dữ liệu bằng kết nối an toàn.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU